Prijave su organizovane preko portala STOTINKA.HR      Za popunjavanje prijave možete iskorististi sledeće linkove.      Za prijavu na trku MARATON (42 km) link: PRIJAVA ZA MARATON      Za prijavu na trku POLUMARATON (21 km) link: PRIJAVA ZA POLUMARATON      Za prijavu na trku FUNRUN (5 km) link:PRIJAVA ZA FUNRUN-5km      HVALA ŠTO STE IZDVOJILI VRIJEME ZA PRIJAVU NA NAŠU TRKU